ป้ายกำกับ :

ชง 3 มาตรการ

สมาคมผู้ค้าปลีกชง 3 มาตรการแก้ปัญหาปากท้องช่วงราคาสินค้าแพง

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชง 3 มาตรการ รัฐแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนทั้งตรึงราคาสินค้า-สต็อกสินค้าอุปโภค บริโภค-แก้ไขกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและออกมาตรการควบคุมราคา

เพิ่มเพื่อน