ป้ายกำกับ :

ชดใช้ค่าเสียหาย

'นิพิฏฐ์' ทวงความเป็นธรรมให้ 'หมอกระต่าย' หน่วยงานรัฐต้องรับผิด-ใช้ค่าเสียหาย เพราะตร.ชนขณะปฏิบัติหน้าที่

ตำรวจคนนี้ได้กระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดนั้น

เพิ่มเพื่อน