ป้ายกำกับ :

ชนะอยู่ที่พวก สะดวกอยู่ที่เงิน เจริญอยู่ที่ไหน ฉิบหายอยู่ที่ปาก

'อดิศร' เตือนรุ่นน้องชูวิทย์ฉิบหายอยู่ที่ปาก

‘อดิศร’ ปัดไม่รู้เรื่องดีลลับ ยกกลอนชนะอยู่ที่พวก สะดวกอยู่ที่เงิน เจริญอยู่ที่นาย ฉิบหายอยู่ที่ปากเตือนรุ่นน้องชูวิทย์ บอกชัดไม่เอารอ 10 เดือน

เพิ่มเพื่อน