ป้ายกำกับ :

ชมรมจักรยาน

คุณปู่วัย 80 ร่วมปั่นจักรยานแม่สาย-เบตง ระยะทางกว่า 2 พันกม.

คุณปู่วัย 80 ร่วมปั่นจักรยาน แม่สาย-เบตง ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร ภายใน 22 วัน ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องและเจ้าหน้าทีที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เพิ่มเพื่อน