ป้ายกำกับ :

ชาญวิทย์ วสยางกูร

ป.ป.ช.ฟัน'ชาญวิทย์' อดีตผู้ว่าฯ มุกดาหารทุจริตซื้อยากำจัดศัตรูพืช 3 ปี

ป.ป.ช.ชี้มูล ชาญวิทย์ อดีตผู้ว่าราชการมุกดาหารกับพวก ทุจริตจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ช่วงปี 2553-2555 จำนวน 10 ครั้ง

เพิ่มเพื่อน