ป้ายกำกับ :

ชาวต่างประเทศ

พระราชทานเครื่องราชฯ ชาวต่างประเทศที่จงรักภักดี 5 ราย

ในหลวงทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ชาวต่างประเทศ 5 ราย เนื่องจากจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและมีบทบาทสำคัญสนับสนุนภารกิจของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย

เพิ่มเพื่อน