ป้ายกำกับ :

ชาวนาขอนแก่น

วัดเอื้อชุมชน เปิดให้ชาวบ้านตากข้าวเปลือกเต็มพื้นที่โดยไม่เก็บเงิน

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีของเกษตรผู้ปลูกข้าวในเขต จ.ขอนแก่น เนื่องจากขณะนี้ทุกพื้นที่เริ่มทำการเกี่ยวข้าวและตากข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งก็ยังพบว่า ริมถนนสายต่างๆในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน ยังคงมีการตากข้าวเปลือกกันเช่นเดิม นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่หน้า อบต.โรงเรียน รวมถึงลานวัด ก็ยังเป็นสถานที่ ในการตากข้าวเปลือกของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

ชาวนาขอนแก่น ตัดเกรดรัฐบาลเศรษฐาแพ้ยุคลุงตู่ ทำงานช้ากว่า ยังห่างไกลกันเยอะ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเกษตรกรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 2 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือชาวนาในการดูดซับปริมาณข้าวออกจากตลาด แบ่งเป็น สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี

ชาวนาขอนแก่นรับไม่ได้ ราคาข้าวอยู่ที่กก.ละไม่ถึง 6 บาท แต่ต้องขายนำเงินจ่ายค่าปุ๋ย

ชาวนาขอนแก่นรับไม่ได้ ราคาข้าววันนี้อยู่ที่ กก.ละไม่ถึง6บาท แต่ก็ต้องเก็บเกี่ยวเพราะข้าวจมน้ำนานนับเดือน และต้องส่งขายทันทีแบบไม่ต้องตาก เพราะต้องนำเงินมาจ่ายค่าปุ๋ยที่ค้างอยู่

เพิ่มเพื่อน