ป้ายกำกับ :

ชำระเงินสมทบ

สปส. เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Mobile Application Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มเ

เพิ่มเพื่อน