ป้ายกำกับ :

ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ - ปลอดโควิด 19

"ศักดิ์สยาม" เปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ - ปลอดโควิด 19”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ – ปลอดโควิด 19”

เพิ่มเพื่อน