ป้ายกำกับ :

ชี้แจงแนวทางการใช้งบประมาณ

เลขาฯ สไกร นำทีมผู้บริหาร ลุยใต้ สร้างความเข้าใจสาขา เตรียมพร้อมใช้งบกลาง ซื้อหนี้ 1,500 ลบ. และฟื้นฟูอาชีพ 270 ลบ. ให้แล้วเสร็จก่อน ก.ย.นี้

วันที่ 17 เม.ย. 65 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

เพิ่มเพื่อน