ป้ายกำกับ :

ชุดตรวจHIV

อย. แนะชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ใช้สำหรับคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้น

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573

เพิ่มเพื่อน