ป้ายกำกับ :

ชุมชนดีมีรอยยิ้ม

‘เสน่ห์จันท์’ต้นแบบพัฒนาชุมชน ฟื้นเศรษฐกิจ หนุนเมืองสร้างสรรค์

จันทบุรี เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทะเล ภูเขา สวนผลไม้ และมีความหลากหลายทางด้านอาหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น

ธนาคารน้ำใต้ดิน ทางเลือกการออมน้ำ สร้างสรรค์คุณค่า สร้างรอยยิ้มชุมชน

ตลอดระยะเวลาในการทำงานของโครงการพัฒนาชุมชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ ไทยเบฟ..ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม

‘ชุมชนดงบัง’ต้นแบบพัฒนายั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ชุมชนดงบัง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็นชุมชนต้นแบบที่เอาตัวรอดและปรับแผนการพัฒนาชุมชนรับมือกับทุกวิกฤตได้อย่างยั่งยืน

ไทยเบฟ...ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้มจังหวัดหนองคาย ผลักดันอาหารปลอดภัย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

แทบทุกปี “ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ” จะเป็นประเด็นที่เราจะได้ยินได้เห็นในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ ตามด้วยการเรียกร้องของเกษตรกรที่ขอให้รัฐบาลเข้าไปแก้ไข

ชุมชนดีมีรอยยิ้มพระนครศรีอยุธยา ต้นแบบ"บวร"สร้างสรรค์ พัฒนา

เคยมีคำถามว่า การที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งนั้น ต้องทำอย่างไร ต้องอาศัยปัจจัยใด หรือรูปแบบใด จึงจะทำให้ผลสำเร็จได้

สร้างงาน..พัฒนาอาชีพ สูตรความสำเร็จชุมชนดีมีรอยยิ้มกระบี่

หากจะกล่าวถึงความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนใดสักชุมชนหนึ่ง แน่นอนว่า ย่อมมีความแตกต่างกัน ตามวิถีของแต่ละชุมชน

“ชุมชนดีมีรอยยิ้มจันทบุรี” กับศูนย์เรียนรู้"บ้านปลาธนาคารปู" ต้นแบบขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สร้างรอยยิ้มนักท่องเที่ยว..สร้างรายได้คนเมืองจันท์

จันทบุรี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก เพราะไม่ได้มีเพียงแต่ทะเลอ่าวไทย ที่สามารถพักผ่อนได้เกือบตลอดปี

สร้างโอกาสสร้างคนฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยโครงการ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมไทย เป็นลูกโซ่ เป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน และเป็นระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างต่อเนื่อง

พลังจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกฝันชุมชนดีมีรอยยิ้ม@ปราจีนบุรี

มีคำกล่าวว่า “งานจิตอาสา” คือ งานแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข

เพิ่มเพื่อน