ป้ายกำกับ :

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองครก

อว.ใช้นวัตกรรมช่วย ”ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองครก” จ.เชียงใหม่ คาดรายได้หลังโควิด 2.5 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

เพิ่มเพื่อน