ป้ายกำกับ :

ชุมชนเข้มแข็ง

ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช. ปิดอบรม ‘นักสื่อสารชุมชน 2566’

พอช. / โครงการฝึกอบรมนักสื่อสารชุมชน ประจำปี 2566 ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ‘พอช.’ 5 หลักสูตรเดินทางมาถึงหลักสูตรสุดท้าย ‘จากรากหญ้าสู่ Influencer’

8 หน่วยงานภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือจัดการป่าชุมชน-ฝายมีชีวิตเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง-มีรายได้-ลดโลกร้อน

พอช./ 8 หน่วยงานภาคี พอช.-สสส.–กรมป่าไม้-กรมทรัพยากรทางทะเลฯ- RECOFTC Thailand-มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-มูลนิธิชุมชนไท-มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

‘ตำบลดงเดือย’ จัดการน้ำแก้แล้ง-ท่วม สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง

ฤดูแล้งมาเยือนหลายชุมชนเผชิญภาวะวิกฤตภัยแล้ง แต่ชุมชนตำบลดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย กลับมีน้ำอุดมสมบูรณ์ เกิดจากแนวทางพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

‘ดร.กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. : เดินหน้าเปลี่ยนประเทศไทย สร้างชุมชนเข้มแข็ง ใช้ศูนย์เด็กเป็นฐาน พัฒนาคนตั้งแต่ปฐมวัย นำร่อง 60 แห่งทั่วประเทศ

“มหาวิทยาลัยมหิดลไปทำการศึกษาเรื่องเด็กๆ บอกว่า เด็กไทยแรกเกิดไม่ได้แตกต่างจากเด็กต่างประเทศเลย แต่พออายุ 6 ขวบ ไปวัดเรื่องพัฒนาการ

พอช.จัดสัมมนาผู้นำชุมชน ‘เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ’ ใช้ 29 จังหวัดนำร่องส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง-กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

พอช.จัดสัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ โดยมีพื้นที่นำร่อง 29 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังของภาคประชาชน

‘22 ปี พอช.’ และก้าวย่างต่อไป...เป้าหมายชุมชนเข้มแข็งเต็มแผ่นดิน !!

“พอช. เป็นกลไกรัฐ แต่เป็นเครืองมือของประชาชน” นี่คือคำพูดของอดีตผู้บริหาร พอช.ท่านหนึ่ง (ปฏิภาณ จุมผา อดีตรองผู้อำนวยการ พอช.)

กว่าจะเป็นวันนี้.....เส้นทางสู่ชุมชนเข้มแข็งที่ป่าคลอก จ.ภูเก็ต

ตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แม้จะไม่มีชายหาดสวยงามหรือมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยว แต่ป่าคลอกก็มีป่าชายเลน

‘ตลาดนัดความรู้’ สู่ชุมชนเข้มแข็ง พอช.และขบวนองค์กรชุมชนเปิดพื้นที่รูปธรรมตำบลนวัตกรรมทั่วภูมิภาค

“ชุมชนคือฐานรากของสังคม หากชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะมั่นคงแข็งแรง” นี่คือคำกล่าวที่ไม่เกินจริง ดังที่ นพ.ประเวศ วะสี ปราชญ์ของสังคมไทย เคยกล่าวเอาไว้ในประเด็นการพัฒนาสังคมและประเทศ มีใจความตอนหนึ่งว่า…

คนหนองยาง จ.อุทัยธานี ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ‘ปลูกไม้มีค่า-สร้างสวัสดิการ-ทุนชุมชน-ฌาปนกิจขยะ’

คนหนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดย อบต.หนองยางร่วมกับแกนนำชุมชนและชาวบ้าน

ยกระดับวิถีคน วิถีป่าชุมชน ‘บ้านต้นตาล’ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ผืนป่าชุมชนกว่า 578 ไร่ ชาวบ้าน บ้านต้นตาล ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส มีกฎกติการ่วมกันดูแลรักษา เอาชีวิตเข้ามาปกป้อง ไปดับไฟป่า

เพิ่มเพื่อน