ป้ายกำกับ :

ชุมชนเมืองบึงกาฬ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ระดมข้อคิดเห็นทุกภาคส่วน ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสิริธารา 2 โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)

เพิ่มเพื่อน