ป้ายกำกับ :

ชุมชนเอื้ออาทรสาย 5

ชุมชนเอื้ออาทรสาย 5 นครปฐม ต้นแบบกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

สังคมอย่างไทย..ในวันนี้ มีปรากฏการณ์ที่มองข้ามความจริงมิได้ว่า “วัยแรงงาน” ต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน