ป้ายกำกับ :

ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์

ผู้พิพากษาทั่วประเทศ ลงคะแนนเลือกแล้ว 4 ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า

ศาลยุติธรรมได้ 12 ก.ต.ใหม่ บริหารงานบุคคล คุ้มครองความเป็นอิสระตุลาการ

ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ทางสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในชั้นศาลฎีกา ชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นศาลชั้นต้น

เพิ่มเพื่อน