ป้ายกำกับ :

ช่วงฤดูฝน

ดุสิตโพลเผยคนไทยอยากเห็นรัฐบาลใหม่หนุนท่องเที่ยวในประเทศ สร้างจุดขายใหม่

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “รัฐบาลใหม่ กับ การท่องเที่ยว” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,114 คน สำรวจระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 พบว่า ในช่วง Green Season (ช่วงฤดูฝน) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.13 มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว

รัฐบาลเตือนประชาชนระวัง 3 โรคร้าย 'ไข้เลือดออก-ไข้ซิกา-ไข้ปวดข้อยุงลาย' ในช่วงฤดูฝน

รัฐบาลห่วงใยประชาชนเสี่ยงป่วยจากยุงลายในช่วงฤดูฝน แนะปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค “ไข้เลือดออก-ไข้ซิกา-ไข้ปวดข้อยุงลาย”

รัฐบาลเตือนประชาชนระวัง' ไข้เลือดออก' ชี้จำนวนผู้ป่วยพุ่ง

เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังหลายพื้นที่พบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและชุมชน สังเกตอาการใกล้ชิดกรณีมีไข้สูงปวดศีรษะกล้ามเนื้อและมีจุดเลือดออกตามลำตัวต้องรีบพบแพทย์

เพิ่มเพื่อน