ป้ายกำกับ :

ช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง

'จุติ' รมว.พม. สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง บ้านเรือนที่เสียหาย 682 ครัวเรือน กรณีพลุระเบิดที่ จ.นราธิวาส

จุติ ไกรฤกษ์ รมว. พม. สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนกรณีโกดังเก็บพลุระเบิดที่ จ.นราธิวาส โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เกือบ 1,000 ราย และให้ พอช. ช่วยเหลือครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหาย รวม 770 หลัง วงเงิน 14.9 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน