ป้ายกำกับ :

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

สมศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมแบ่งปันสิ่งของพร้อมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

สถานที่-บ้านทานตะวันมูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นำโดย ดร.นันทา หงวนตัด (กลาง)

เพิ่มเพื่อน