ป้ายกำกับ :

ช่างทอผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76  จังหวัด

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ช่างทอถวายผ้าไทยอัตลักษณ์ 76 จว.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

เพิ่มเพื่อน