ป้ายกำกับ :

ณัฐพงษ์ งามสง่า

‘สุนัขชุมชน’ตลาดแม่กลอง โมเดลแก้หมาเร่ร่อน

การแก้ปัญหาสุนัขจรจัดล้นเมืองด้วยวิธีจับหมามากักขังเลี้ยงไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัข ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหมาจรจัดระยะยาวได้ มีตัวอย่างการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนที่ตลาดแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  แต่ละวันอาสาสมัครในชุมชนช่วยกันดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหาร สุขภาพ

เพิ่มเพื่อน