ป้ายกำกับ :

ดร.กอบศักดิ์

พอช.เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็ง ใช้งานวิจัยหนุนงานพัฒนา สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

‘ดร.กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. ย้ำเป้าหมาย พอช.สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยจะใช้งานวิจัยมาสนับสนุนการพัฒนาชุมชนสนับสนุน สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สสว. สกสว. และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

เพิ่มเพื่อน