ป้ายกำกับ :

ดร.นันทา หงวนตัด

“สมศ.” เปิดทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก ปี’66 พร้อมเดินเครื่องพัฒนาระบบประเมินฯ เน้นใช้เทคโนโลยีมุ่งลดภาระสถานศึกษา

สมศ. เปิดนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 สมศ.

เพิ่มเพื่อน