ป้ายกำกับ :

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินการ มรภ.พระนคร

3 ก.พ.2565 – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตครู เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้ ยังได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เพิ่มเพื่อน