ป้ายกำกับ :

ดิจิทัลเต็มรูป

MEA ฝ่าดิจิทัลดิสรัปชัน เดินหน้าพัฒนาสู่สมาร์ทเอนเนอร์ยี

การระบาดของโควิด-19 นั้นได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก และยังเป็นตัวกระตุ้นให้การใช้ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน