ป้ายกำกับ :

ดูแลผู้โดยสาร

ขนส่งตั้งศูนย์ร้องเรียนจัดการรถสาธารณะแหกคอกเอาเปรียบผู้โดยสารสาร

ขนส่งฯ เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการรับเรื่องร้องเรียน กรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่65

เพิ่มเพื่อน