ป้ายกำกับ :

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะเบาหวาน

นายกฯชมนักวิจัยไทยพัฒนานวัตกรรมคัดกรองเบาหวานเชิงรุก

นายกฯ ชื่นชมนักวิจัยไทยต่อยอดพัฒนานวัตกรรม “TrueEye Technology” คัดกรองภาวะเบาหวานเชิงรุก และ “ตำรับยาสมุนไพรทาแผลเบาหวาน”

เพิ่มเพื่อน