ป้ายกำกับ :

ตลาดกะเหรี่ยง

“เยอ เก๊ กะโพล่ว พุเม้ยง์” เราคือกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น (2) เส้นทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่ไม่ทิ้งรากเหง้า

“หลังจากที่มีการประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นเมื่อปีก่อนแล้ว ตอนนี้พี่น้องก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เพิ่มเพื่อน