ป้ายกำกับ :

ตลาดนัดกะเหรี่ยง

เปิด ‘ตลาดนัดกะเหรี่ยง’ อุทัยธานี เชื่อมโยงการผลิต-การตลาด ด้าน พอช.เตรียมเปิดพื้นที่ ‘ภูมินิเวศน์ผืนป่าตะวันตก’ 10 จว.จัดการดินน้ำป่า

เปิดตลาดกะเหรี่ยงที่บ้านภูเหม็น อำเภอห้วยคต เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยงและชาวบ้านใกล้เคียงนำผลผลิตที่เพาะปลูกและสินค้าในครัวเรือนมาจำหน่าย สร้างรายได้

เพิ่มเพื่อน