ป้ายกำกับ :

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

‘วัดบางน้ำผึ้งใน’ชุมชนน่าเที่ยว เปี่ยมวัฒนธรรม

ชุมชนวัดบางน้ำผึ้งใน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและส่เงสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในตลาดพื้นที่กว้างขวาง คึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และร้านรวงมากมาย ของกินของฝากที่วางเรียงรายให้ทุก

เพิ่มเพื่อน