ป้ายกำกับ :

ตัวเลขช่วงสงกรานต์

ขร.กางตัวเลขช่วงสงกรานต์ประชาชนใช้บริการระบบราง 5.4 ล้านคน

”กรมราง” เปิดตัวเลขวันหยุดสงกรานต์ 6 วัน ใช้บริการ 5.4 ล้านคน ยังมีผู้โดยสารเดินทางเข้ากรุงเทพฯ สั่งพ่วงตู้เพิ่มเส้นทางผู้โดยสารหนาแน่น พร้อมจัดขบวนรถพิเศษ 3 ขบวน รองรับอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร เพิ่มความถี่รถช่วงเย็น 17 เม.ย. ถึงเช้า 18 เม.ย.

เพิ่มเพื่อน