ป้ายกำกับ :

ตั้งประธานสภา

นิด้าโพล ชี้ประชาชนเชื่อ 8 พรรคจริงใจตั้งรัฐบาล ชี้พอใจได้ 'วันนอร์' เป็นประธานสภา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค”

เพิ่มเพื่อน