ป้ายกำกับ :

ตั้งเลขาฯสมช.

'ถวิล' เตือนรัฐบาลให้สิทธิพิเศษ 'นักโทษชาย' อาจกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว ติงอย่าตั้งคนนอกนั่งสมช.

เวลา 11.55 น. ในการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาล นายถวิล เปลี่ยนสี สว. อภิปราย ว่า เรียกร้องให้รัฐบาลคำนึงถึง

เพิ่มเพื่อน