ป้ายกำกับ :

ตามรอยพระเกจิอาจารย์

ศน.เปิดเส้นทางตามรอย'พระเกจิ-พญานาค'

9 ก.พ.2566 – นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและศาสนิกชน ได้จัดทำ “โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา”

เพิ่มเพื่อน