ป้ายกำกับ :

ตำนานอุรังคธาตุ

ลุ้น'ตำนานพระธาตุพนม'ขึ้นมรดกความทรงจำโลกปีนี้

29 มี.ค.2565 – นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้จัดทำเอกสารการขอขึ้นทะเบียนตำนานอุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม) และเอกสารโบราณนัทโปนันทสูตรคำหลวงเป็นมรดกความทรงจำของโลกให้ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พิจารณ

เพิ่มเพื่อน