ป้ายกำกับ :

ตำบลพระลับ

‘คนพระลับ’ เฮ! สภาเทศบาลฯจ่ายเงินสะสมสร้างถนน 3 โครงการใหญ่ 

นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ (ทต.) จังหวัดขอนแก่น เผยผลประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

เพิ่มเพื่อน