ป้ายกำกับ :

ตำบลสุขภาวะ

ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช. ปิดอบรม ‘นักสื่อสารชุมชน 2566’

พอช. / โครงการฝึกอบรมนักสื่อสารชุมชน ประจำปี 2566 ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ‘พอช.’ 5 หลักสูตรเดินทางมาถึงหลักสูตรสุดท้าย ‘จากรากหญ้าสู่ Influencer’

มูลนิธิแพทย์ชนบท-บอร์ด พอช.หารือแนวทางส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เสนอพื้นที่ต้นแบบเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน-รพ.-ท้องถิ่น สร้างตำบลสุขภาวะ

พอช. / ‘นพ.ชูชัย’ มูลนิธิแพทย์ชนบท ร่วมประชุมกับบอร์ด พอช. หารือแนวทางการส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิประชาชน เสนอทำโมเดลพื้นที่ต้นแบบนำร่อง

เพิ่มเพื่อน