ป้ายกำกับ :

ต่อต้านการทุจริต

พอช.จับมือภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ด้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนะใช้เว็บ ‘จับโกง’

กรุงเทพฯ / พอช.จัดงานสัมมนาผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ระดมความเห็นการขับเคลื่อนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้ชุมชนและภาคประชาชนเป็นแกนหลัก

เพิ่มเพื่อน