ป้ายกำกับ :

ต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP)

ไทยร่วมมือ 27 ประเทศกระตุ้นสหรัฐต่ออายุโครงการ GSP

ไทยจับมือกลุ่ม A-GSPC ที่มีสมาชิก 27 ประเทศ เรียกร้องสหรัฐฯ เร่งพิจารณากฎหมายต่ออายุโครงการ GSP โดยเร็ว ย้ำ GSP ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ลดต้นทุนให้ผู้นำเข้าของสหรัฐฯ ผู้บริโภคซื้อของได้ถูกลง และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับสิทธิ์จากโควิด-19 คาดสหรัฐฯ ปรับเกณฑ์ให้สิทธิ์เข้มขึ้นแน่ ย้ำผู้ประกอบการยังส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ตามปกติ แม้ยังไม่ต่อ GSP  

เพิ่มเพื่อน