ป้ายกำกับ :

ต้นทุนทางการเมือง

'ภูมิธรรม' ร่ายยาว สังคมไทยขัดแย้งแบ่งกลุ่ม แบ่งสี พท.ต้องคิดใหญ่ ใจกว้าง จับมือกับทุกพรรค

การตัดสินใจครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยเรายอมเสียต้นทุนทางการเมืองบางส่วนด้วยความเชื่อว่า “ทารกที่คลอดจากครรภ์มารดา ล้วนผ่านความเจ็บปวดฉันใด การเปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น ย่อมต้องผ่านความเจ็บปวดฉันนั้น”

เพิ่มเพื่อน