ป้ายกำกับ :

ต้นแบบการจัดการขยะ

สส. ขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ เน้นความยั่งยืนและครบวงจร Zero Waste Society

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดอบรมส่งเสริมการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่

เพิ่มเพื่อน