ป้ายกำกับ :

ต้นแบบระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด

ภาครัฐ -สว. เตรียมถอดบทเรียนต้นแบบระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดของซีพี จัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยั่งยืน

รายงานข่าวภายหลังการประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูล PM 2.5 ใน
วันที่ 11 เมษายน 2566 ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เพิ่มเพื่อน