ป้ายกำกับ :

ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย

22 หน่วยงานรัฐ -เอกชน ร่วมจัดตั้ง'ศูนย์ทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ 'ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย

ใช้อาสาสมัคร5 หมื่นราย ไขรหัสพันธุกรรม เพื่อวางรากฐานข้อมูลรักษาผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคแห่งอนาคต และช่วยทำให้รักษาแม่นยำ ตรงจุด  ขณะเดียวกัน ยังเป็นการนำร่องทำให้เกิดเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ อีอีซี

เพิ่มเพื่อน