ป้ายกำกับ :

ทวงคืนคืนป่า

8 ปี...เส้นทาง ‘น้ำพางโมเดล’ อ.แม่จริม จ.น่าน เป้าหมาย 'มีกิน มีใช้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี...มีกฎหมายเป็นธรรม!!'

เมื่อ 8 ปีที่แล้ว นโยบาย ‘ทวงคืนคืนป่า’ ของรัฐ เพื่อนำที่ดินจากผู้มีอิทธิพล นายทุน ฯลฯ ที่ครอบ ครองที่ดินไม่ถูกต้องกลับมาเป็นพื้นที่สีเขียว แต่ก็พลอยทำให้ประชาชน คนยากจนได้รับผลกระทบไปด้วย!!

เพิ่มเพื่อน