ป้ายกำกับ :

ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน

พลิกโฉมสร้างความปลอดภัยทางถนนยุควิถีใหม่

ประเทศไทยเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของความปลอดภัยทางถนน ยังคงเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่ง ขณะที่รัฐบาล

เพิ่มเพื่อน