ป้ายกำกับ :

ทองร่วง เอมโอษฐ

บำเพ็ญกุศลศิลปินแห่งชาติ ทองร่วง เอมโอษฐ ที่ศูนย์เรียนรู้ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร

13 เม.ย.2566 – นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ได้รับแจ้งข่าวเศร้าจากนางบุญเจือน เอมโอษฐ ภรรยานายทองร่วง เอมโอษฐ ว่า นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะปูนปั้น) ครูช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี ได้

อาลัย 'อ.ทองร่วง เอมโอษฐ' ศิลปินแห่งชาติ ครูช่างปูนปั้นเมืองเพชร เสียชีวิตในวัย 80 ปี

อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ ได้เสียชีวิตลงที่บ้านพักในตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร บ้านศิลปินแห่งชาติ

เพิ่มเพื่อน