ป้ายกำกับ :

ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อการศึกษา

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” เกาะสมุย เชิญชวนผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อการศึกษา” สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค.2565

การเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวะ และการศึกษาที่มีการฝึกฝนการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆ กัน ทำให้เยาวชนที่กำลังเติบโตมีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของชาติที่มีคุณภาพในอนาคต

เพิ่มเพื่อน