ป้ายกำกับ :

ทะเบียนเกษตรกร

ชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนผ่านเว็บ efarmer.doae.go.th

รัฐบาลเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th เพื่อไม่เสียสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

เพิ่มเพื่อน