ป้ายกำกับ :

ทายาทโดยธรรม

เพจไทยคู่ฟ้า เผยข้อมูล จัด 6 ลำดับ 'ทายาทโดยธรรม' ที่มีสิทธิรับมรดก

เพจไทยคู่ฟ้า เปิดเผยข้อมูลจาก กระทรวงยุติธรรม เผยข้อมูลทางกฎหมายว่า “เมื่อบุคคลใดตาย” ไม่ว่าการตายนั้น จะตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมาย (สาบสูญ) มรดกของบุคคลนั้น

เพิ่มเพื่อน